• NIP : 19680202 198903 1 002
  • Pangkat / Gol  : Penata Tingkat I / III/d
  • Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu