• NIP : 19661115 199003 2 001
  • Pangkat / Gol  : Penata Muda TK I / III/b
  • Jabatan : Arsiparis Pelaksana Lanjutan