• NIDN  : 0022115406
  • Jabatan Akademik : Guru Besar
  • Pendidikan Akademik  :  S1: Univ. Andalas, S2: Institut Teknologi Bandung, S3: Universiti Sains Malaysia
  • Bidang Keahlian Jenjang Pendidikan : S1: Farmasi, S2:Farmakologi, S3:Farmakologi
  • Mata Ajar yang Diampu  : Farmakologi Sistem Syaraf dan Kardiovaskular, Farmakologi Anti Infeksi dan Endokrin, Farmakoterapi. Penyakit Kardio Vaskular & Endokrin, Teknik Evaluasi Bioaktifitas, Farmakoterapi Terapan I
  • e-mail : helmiunand@yahoo.co.id
  • Data Lengkap Dosen Dapat Dilihat di : Link