• NIP : 19661228 198902 2 001
 • Pangkat/Gol : Penata/ III/d
 • Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia

 • NIP : 19740207 199501 1 001
 • Pangkat / Gol  : Penata Muda TK I / III/b
 • Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama

 • NIP : 19641020 198902 1 001
 • Pangkat / Gol  : Penata / III/c
 • Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama

 • NIP : 19680106 199103 2 001
 • Pangkat / Gol  : Penata / III/c
 • Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Muda